Thông tin chung

Đông Quang tham gia “Quỹ tấm lòng vàng"

Ban chấp hành Công đoàn công ty Đông Quang tham gia đóng góp vào “Quỹ tấm lòng vàng” của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An.
 Hưởng ứng tinh thần kêu gọi tương thân tương ái của Ban chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Ban chấp hành Công đoàn công ty Đông Quang đã tham gia đóng góp vào “Quỹ tấm lòng vàng” với số tiền 25,000 đồng/ năm nhằm chung tay xây dựng nhà tình nghĩa “ Mái ấm công đoàn” cho công nhân của các cụm khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ trong chương trình đóng góp hỗ trợ quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”, tập thể công đoàn viên Tập đoàn Đông Quang tham gia đóng góp 5,000 đồng/ năm/ mỗi công đoàn viên.

Trong năm 2014, với sự đồng lòng của gần hơn 6,000 cán bộ công nhân viên công ty, công đoàn công ty Đông Quang đã đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 210,000,000 triệu đồng .