Thông tin chung

CÔNG TY ĐÔNG QUANG TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG MICROSOFT DYNAMIC AX 2012

Sau 06 tháng xây dựng, ngày 02/01/2014 hệ thống Microsoft Dynamics AX 2012 do Votiva triển khai chính thức vận hành tại nhóm Các công ty con trực thuộc công ty Đông Quang. Là doanh nghiệp tư nhân sản xuất Sợi hàng đầu đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản trị Microsoft Dynamics AX 2012 ERP vào việc kiểm soát quy trình sản xuất và vận hành quản trị hiệu quả của toàn hệ thống. Đây là một trong những bước đầu tư vững chắc của Ban Tổng Giám Đốc Tập đoàn nhằm cam kết mang lại 1 phương thức quản trị hiệu quả tốt nhất để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Dự án được triển khai giai đoạn 1 cho 02 Công ty là Công Ty TNHH Dệt Đông Quang và Công ty Cổ phần Sợi Đông Quang tại Long An, bao gồm 06 phân hệ: Tài chính kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Hàng tồn kho, quản trị chất lượng và Hệ thống báo cáo quản trị.
Dự án Microsoft Dynamics AX 2012 ERP được thực hiện nhằm xây dựng và áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ ERP với mục tiêu phục vụ tốt các yêu cầu tác nghiệp, điều hành và hỗ trợ ra quyết định. Việc vận hành chính thức đã giúp Đông Quang có hệ thống quản trị vận hành đồng bộ và thống nhất trong tất cả hoạt động của công ty. Trong đó, các quy trình hoạt động liên kết và kiểm soát số liệu qua từng bộ phận sẽ cho ra số liệu chính xác, đúng và kịp thời.