Nhóm sợi cọc

100% Polyester

Ne 10-50, sợi đơn/sợi se, bóng/mờ, không chuốt sáp hoặc có chuốt sáp.

100% Cotton

Ne 16-40, sợi đơn/sợi se, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.

TC (Polyester/ Cotton)

Ne 16-45, sợi đơn/sợi se, tỷ lệ pha: 65/35; 80/20, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.

CVC (Cotton/ Polyester)

Ne 16-45, sợi đơn/sợi se, tỷ lệ pha 50/50, 52/48, 60/40, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.

Tính năngThấm mồ hôi,giảm nhiệt, nhẹ nhàng, thoáng mát.
Đóng gói

Đóng bao/thùng tiểu chuẩn.

Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng.

Sản phẩm

Thấm mồ hôi, Giảm nhiệt, Nhẹ nhàng, thoáng mát