Nhóm OE

OE TCNe 6-22, chải thô, không chuốt sáp
OE CVCNe 6-20, chải thô, không chuốt sáp
OE CDNe 6-20, chải thô, không chuốt sáp
Tính năngChịu ma sát cao, dùng cho vải jeans denim, găng tay, dệt vớ.

Đồ trang trí, hàng công nghiệp, khăn lông.

Đóng gói

Đóng bao theo tiêu chuẩn.

Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng. 

Sản phẩm

Chịu ma sát cao