Nhóm chỉ may

ST 100% PENe 16-60, sợi đơn/sợi se, bóng/mờ, ống giấy/ống nhựa, không chuốt sáp.
Tính năng

Sợi thô - không nhuộm.

Dùng làm chỉ khâu, may họa tiết quần kaki, quần jeans,..

Đóng gói

Đóng bao theo tiêu chuẩn.
Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng. 

Sản phẩm

Sợi thô - không nhuộm. - Dùng làm chỉ khâu, may họa, tiết quần kaki, quần jeans,...