Kênh phân phối quốc tế

Chúng tôi chào đón các nhà cung cấp dịch vụ và quý khách hàng đến với Phòng xuất nhập khẩu liên quan đến Máy móc thiết bị, nguyên liệu Bông và Xơ và  các sản phẩm Sợi của công ty Đông Quang cho tất cả các thị trường ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Phòng Kinh doanh Xuất Khẩu/ Xuất khẩu tại chỗ.
24 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Số điện thoại : (+84) 8 3622 0279
Số Fax : (+84) 8 3997 6220

Bộ phận nhập khẩu
imp.purchase.dqg@dongquang.vn

Bộ phận xuất khẩu
exp.general.dqg@dongquang.vn