Nhà máy sản xuất

Công ty Đông Quang có nhà máy sản xuất đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu 225,000 cọc sợi.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT ĐÔNG QUANG
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điện thoại : +84 272 3 900 166  
Fax:            +84 272 3 762 911

Nhà máy cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu khoảng hơn 26,000 tấn/ năm