Nhà máy sản xuất

Công ty Đông Quang có 3 công ty và nhà máy sản xuất đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu 550.000 sợi cọc, 20 máy sợi OE, 136 máy se TFO, tương đương 80.000 tấn sợi /năm

CÔNG TY TNHH DỆT KIM ĐÔNG QUANG
544 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM, Việt Nam.
Điện thoại : +84 8 3717 5445
Fax : +84 8 3717 5418

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT ĐÔNG QUANG
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điện thoại : +84 72 3778 668
Fax: +84 72 3778 667

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI ĐÔNG QUANG
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điện thoại : +84 72 3778 668
Fax: +84 72 3778 667

Nhà máy cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu khoảng hơn 80.000 tấn sợi /năm