Máy móc công nghệ

Để phục vụ cho việc sản xuất của các nhà máy, công ty Đông Quang đã sử dụng máy móc được nhập từ các công ty nổi tiếng như: Truetzschler (Đức), Schlafhorst (Đức), Muratec (Nhật), Toyota (Nhật), Zinser(Đức), Fine-tex (Đài Loan), Rieter (Thụy Sĩ), Uster (Thụy Sĩ), Marzoli (Ý)…

Hệ thống quản lý của công ty Đông Quang bao gồm:
1. Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 nhận đánh giá từ DNV.
2. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: Hệ Thống Chấm Công Finger Print bởi công ty VnResources, máy chấm công của ABRIVISION.
3. Hệ thống kế toán: Lạc Việt và Asoft.
4. Hệ thống quản lý chất lượng sợi: Uster Tester 5.
5. Hệ thống quản trị ERP: Microsoft Dynamic A/X triển khai bởi SAG – Votiva.
6. Server, Storage, Thin Client: HP.

Máy móc được nhập từ các công ty nổi tiếng như: Truetzschler (Đức), Schlafhorst (Đức), Muratec (Nhật), Toyota (Nhật), Zinser(Đức), Fine-tex (Đài Loan), Rieter (Thụy Sĩ), Uster (Thụy Sĩ), Marzoli (Ý)…