Liên hệ

Công ty CP Dệt Đông Quang

Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điện thoại: (+84) 272 3 900 166

Fax          : (+84) 272 3 762 911